Green Cool

AVB023

1. แผ่นฟอกอากาศนาโนไททาเนียม กรองฝุ่น PM-2.5, PM-1, PM-0.3 กรองกลิ่นทุกชนิด กรองก๊าซพิษ ควันพิษ Anti bacteria, Antimold, Antiviruses, ปราศจากสารพิษ 10 ชนิด 2. ตัดใส่ในเครื่องปรับอากาศได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Nano Filter + กรอบพลาสติก

แผ่นฟอกอากาศกรองฝุ่น PM-2.5, PM-1 กรองกลิ่นทุกชนิด กรองก๊าซพิษ ควันพิษ ตัดใช้ในเครื่องปรับอากาศได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PF006 + CF017A ใส่กรอบสีเขียว

- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นกันไฟสีขาว PF006 กรองฝุ่น 0.3 micron, 10 micron - คาร์บอนฟิลเตอร์ CF017A กรองกลิ่น กรองควันพิษ กรองก๊าซพิษ - กรองฝุ่น PM-2.5, PM-1, PM-0.3 กรองกลิ่น กรองควันพิษ ก๊าซพิษ ในเครื่องปรับอากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Minipleat Filter

- ชุดกรองฝุ่น, กลิ่น กรองฝุ่นละเอียด/หยาบ กลิ่นต่างๆไม่พึงประสงค์ รวมทั้งกรองเชื้อโรคได้ ใช้ใส่ในเครื่องฟอกอากาศ กรองฝุ่น pm2.5, pm1, pm 0.3 เชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส ทำให้อากาศบริสุทธิ์สะอาด ทำให้สุขภาพดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดกรองฝุ่น,กลิ่น เครื่องฟอกอากาศ

- ชุดกรองฝุ่นละเอียด กรองละอองเกสร กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ แบคทีเรีย, ราและไวรัสต่างๆ เพื่อให้อากาศบริสุทธ์ ใช้ใส่ในเครื่องฟอกอากาศ เพื่อกรองฝุ่น PM2.5, PM1, PM0.3 กลิ่นทุกชนิด เชื้อโรคต่างๆให้หมดไป ทำให้อากาศดีบริสุทธิ์ สุขภาพดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Carbon Filter CF001

- ใยกรองกลิ่น กำจัดกลิ่น ควันพิษ ก๊าซพิษ, ฝุ่นหยาบ,ฝุ่นละเอียด เส้นใยมีความหนาแน่นน้อย Pressure Drop ต่ำ ใช้กรองฝุ่น,กลิ่น ในเครื่องปรับอากาศ AHU ทำให้ปริมาณลมออกมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Carbon Filter CF008

- ใยกรองกลิ่น เส้นใยแข็งแรง กรองได้ละเอียดมาก กรองกลิ่นเหม็น ควันไฟ, ควันพิษ,ก๊าซพิษ ใช้กรองกลิ่นในเครื่องฟอกอากาศ กรองได้ละเอียด ทำให้อากาศบริสุทธิ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Carbon Filter CF012

- ใยกรองกลิ่น, กรองฝุ่น รุ่นนี้มีขนาดบาง ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการลม Flow มากๆ: กรองกลิ่นทุกชนิด ควันพิษ, ก๊าซพิษ, Solvent ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Carbon Filter CF013

- ใยกรองกลิ่น ใช้สำหรับทำผ้าปิดจมูก/ผ้าคาดจมูก/หน้ากากอนามัย กรองกลิ่น กรองฝุ่น PM2.5,PM1 ได้ ใยมีความบาง แต่หนาแน่น ทำให้หายใจสะดวก เมื่อใส่ใย CF013 เข้าไปกลางผ้าปิดจมูก,หน้ากากอนามัย ทำให้มีประสิทธิภาพ กรองกลิ่น, กรองฝุ่น ควันพิษ ทำให้ผู้ใส่ผ้าปิดจมูก,หน้ากากอนามัย ปลอดกลิ่น,ปลอดควันพิษและฝุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Carbon Filter CF019

- ใยกรองกลิ่นใช้สำหรับทำผ้าปิดจมูก,หน้ากากอนามัย กรองกลิ่น กรองฝุ่นPM2.5, PM1 ควันพิษ,ก๊าซพิษ ได้ ใยมีความหนานุ่ม ทำให้กรองได้ละเอียดมากเมื่ออยู่ในชั้นของผ้าปิดจมูก ทำให้มีประสิทฺธิภาพสูงในการกรอง และหายใจสะดวก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

คาร์บอนแบบเกล็ด, แบบแท่ง

- กำจัดดูดซึมกลิ่นเหม็น, กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิด ,กลิ่นสารพิษ, สารเคมีในโรงงาน, กลิ่นทินเนอร์, ดูดซึมกลิ่นขยะ, ก๊าซพิษ เช่น ไฮโดรเยนซัลไฟด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซค์, ฟอร์มาลดีไฮด์, คาร์บอนไดออกไซค์ ฯลฯ และสามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดจากปฏิกริยาทางเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว PF001

- ใยกรองฝุ่นเนื้อนุ่มสีขาว - กรองฝุ่นแป้งขัดสี ฝุ่นแป้งที่มีโมเลกุลเล็กๆ นำไปทำเป็นถุง กรองฝุ่นละเอียด ตัดใส่ในผ้าคาดจมูกกรองฝุ่นละเอียดได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว PF002

- ใยกรองฝุ่นสีขาว ประสิทธิภาพการกรอง 85% ขึ้นไป - ใช้กับงานกรองฝุ่นละเอียด กรองน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว PF004

- ใยกรองฝุ่นสีขาว กรองฝุ่นหยาบทุกชนิด แช่น้ำได้ ซักล้างได้ เป็นPre filter กรองฝุ่นทุกชนิด - เหมาะกับการกรองฝุ่นในชั้นแรก กรองฝุ่นสี กรองฝุ่นที่เกิดจากการผลิตทุกประเภทในอุตสาหกรรม โรงงาน , อุตสาหกรรมทั่วๆไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว (กันไฟ) PF006

- ใยกรองฝุ่นสีขาว,กรองฝุ่นละเอียด 75-80% กันไฟ เป็นfilter กรองฝุ่นทุกชนิด เหมาะกับงานกรองฝุ่นทุกรูปแบบ เป็นใยกันไฟ จุดไฟแล้วไฟไม่ลาม ปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว (กันไฟ) PF007

- ใยกรองฝุ่นสีขาว,กรองฝุ่นละเอียดประสิทธิภาพในการกรอง(Efficency) 85-90% กันไฟ กรองฝุ่นแบบละเอียดมากเหมาะกับงานกรองฝุ่นละเอียด เป็นใยกันไฟ ที่จุดไฟแล้วไฟไม่ลาม - เหมาะกับใช้กับงานกรองละเอียดทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้า งานกรองฝุ่นสี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีขาว PF009

- ใยกรองฝุ่นสีขาว เส้นใยแข็งแรง ซักล้างน้ำได้ เส้นใยก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิม เหมาะกับงานกรองอากาศทั่วไป ทั้งในเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ งานกรองฝุ่นทุกประเภท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SPB 30 gm.

- ใยกรองฝุ่นสีขาว (Spunbone) แบบบางหนา 0.01 MM. น้ำหนัก 30 gm. ใช้ในงานกรองฝุ่นละเอียด มีคุณสมบัติกันน้ำ ใช้ทำหน้ากากอนามัย ผ้าปิดจมูก ป้องกันน้ำจากการไอ จาม น้ำลายได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ใยกรองฝุ่นสีดำ F001

- ใยกรองฝุ่นสีดำ ใช้กรองฝุ่นในเครื่องปรับอากาศ ใยมีความหนาแน่นน้อย ทำให้ลมผ่าน (ลม Flow) ผ่านได้มาก Pressure drop น้อย ทำให้เครื่องปรับอากาศลมเย็นออกสะดวก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Nylon Filter F007 #38

- ใยกรองฝุ่นมีขนาดบางเป็นตาข่ายพลาสติก ซักล้างขัดทำความสะอาดได้ ใช้กับอากาศใส่ในเครื่องปรับอากาศ นำไปเย็บเป็นถุงกรองใส่สารกำจัดกลิ่นในน้ำได้ หรือในอากาศได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Filter Aluminium

- อลูมิเนียม ฟิลเตอร์ กรองฝุ่นละอองน้ำมัน ละอองสี ดูดควัน แข็งแรงทนทาน สะดวก สามารถซักล้าง ทำความสะอาดได้ บ่อยๆได้มากครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดกรองฝุ่นในรถยนต์

ช่วยกำจัดฝุ่นละออง, กลิ่นในอากาศ ในรถยนต์มีหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง หยาบ ละเอียด (PM) ต่างๆ ละอองเกสรดอกไม้, แก๊สพิษ, ควันพิษ เชื้อโรคต่างๆในอากาศเข้ามาจับสะสมอยู่ที่คอยล์เย็น หากมีสิ่งสกปรกสะสมเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสะสมฝุ่น, เชื้อโรค จำนวนมากที่แผงคอยล์เย็นจนทำให้แอร์ไม่เย็นและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อใช้ชุดกรองฝุ่น, กลิ่น, เชื้อโรคในรถยนต์ใส่เข้าไปจะทำให้อากาศบริสุทธิ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องฟอกอากาศกรีนคูล

- เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ติดเพดาน GREEN COOL สามารถกำจัดฝุ่นละอองเกสรดอกไม้, ควันบุหรี่, ควันพิษ, กลิ่นอับชื้น, สารฟอร์มาดีไฮด์, กลิ่นผงหมึกปริ้น กำจัดเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, เชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้